Ana Sayfa Üretilen Ürünler Hakkımızda İletişim Arıcılıkta Bakım ve Beslenme Üretiticiden Tüketiciye
Ana Arı Üretimi (Kafkas ve Anadolu Irkı)
Kafkas ve Anadolu ırkı kovanlı ve kovansız arı kolonisi satışı
Ahşap ve strophfor kovan imalatı
Proteinli arı keki
Bal polen ve arı sütü üretimi
Tüm arıcılık malzemleri
Bütün arı ilaçları
Temel petek satışı ve ham mum alımı
Arı yemi şurubu ve fondom şekeri
Arıcılıkta teknik hizmet
   
 
 
Arıcılıkta Mevsimsel Çalışma Düzeni
İlkbaharda Yapılacak Çalışmalar

Arıcılıkta başarılı olabilmek için, iyi bakım , iyi beslenme ve iyi bir koloni yönetimi gereklidir. İyi verim almak için güçlü koloniler yetistirilmelidir. Başarılı bir kışlatmadan sonra, sezonluk işlerin dikkatli bir şeklilde yapılması gerekir. Yöredeki ilk çiçeklerin açması ile birlikte kolonilerde ilk kontroller yapılır. İlkbahar bakımı, mevsmiin şiddelli donlarının geçmesiyle başlar. İçeride kışlayan koloniler dışarı çıkarılı. Kontollerde ana arı mevcudu bal ve koloni durumu gibi konular not edilir ve bu notlara göre bakım ve besleme uygulanır.

Kolonilerde yavru gelişimi başlamadan önce mutlaka varroa ile mücadele yapılmalıdır. Bu arada Nosema, Amarikan ve Avrupa yavru çürüklükleri, Kireç hastalığı ve diğer hastalıkların olup olmadığı gözden geçirilir. Hastalık varsa ilaçlar, şuruba katılarak veya kek ile birlikte koloniye verilir.

Kararsız hava şartları ortadan kalkıncaya kadar sonbaharda uygulanan kışlatma tedbilerini devam ettirmek gerekmektedir. Bu dönemde aranasız koloniler analılarla, zayıf koloniler birbirleri ile verimli bir ana arı bırakılarak birleştirilri. Bu arada rutubetten ıslanmış kovanlar değiştirilmelidir. Zira rutubet bir çok arı hastalığının temelidir. Çevre ısısı 16 dereceyi bulduğunda kovan içi muayeneler yapılabilir. Kovan içi kontroler en geç iki hafatada bir yapılmalıdır. Arı beslenmesinde kullanılacak besinler bal, polen ve su karışımına yakın bileşenler olmalıdır. İlkbaharda verilen şuruplar sonbahardakine göre daha fazla su ihtiva etmelidir.

Eğer hastalıklı kolonilere rastlanmışsa bunlar işaretlenmeli ve derhal mücadeleye başlanmalıdır. ilaçlar,hastalığın şiddeti dikkate alınarak tedavi edici dozlarda kullanılmalıdır. İlkbaharda yaşlı, verimsiz ve hastalıklı kovanların ana arıları şiftleşmiş genç ana arılarla değiştirilimelidir. Genç ana arılar ana arı nakliye kafesi ile kovana uygulanır. Mümkün ise nakliye kafesinin deliği örten teli bir makasla kesilir veya üste kıvrılır. Kovan açılır ve tüm ana arı memeleri yok edilir. Çerçeveler tek tek kontrol edilir. Kovanda yabancı veya çiftleşmemiş ana kesinliklikle olmamalıdır. Ana uygulanan kova 7-8 gün süre ile kontrol edilmemelidir.

Oğul Döneminde Yapılacak Çalışmalar

İlkbaharda bal arılarında oğul verme, genellikle iç güdülerin etkisi altında ve çevre şartlarına bağlı olarak meydana gelmektedir.Eğer bir kovanda ilkbaharda genç işçi arı sayısının hızla artmasına uygun olarak, ana arıya kuluçka ve arılara bal stoklama alanı sağlanmaz ise oğul verme eğilimi artar. Bir hassa nektar mevsimin başında yaşlı ana arı bulunan kolonilerde ana arıyı değiştirmek içinde arılar oğul verirler. Doğal oğullanma ile oluşacak iş ve ekonomik kaybın azaltılması için sünni oğlul alma yöntemine gidilmelidir. Ayrıca kolonilerde genç ana arı bulundurulmalıdır. Az oğul verme eğiliminde olan arı ırkları ile çalışılmalıdır. Sunni oğul üretiminde mutlaka koloniler beslenmeli çiftleşmiş ana arı kullanılmalı ve ana arılar yumurtlamaya başladıktan sonra mümkün olduğu kadar nakillerden kaçınılmalıdır.

Bal Mevsiminde Yapılacak Çalışmalar

Bal mevsiminde, koloninin bulunduğu yörelere gören nektar akımını en bol olduğu dönemlerde önce ergin arı mevcudunun en üst düzeye çıkarılması gerekmektedir. Bunun için kolonilerin ana nektar akımına hazırlanması gerekmektedir. Arıcılar bölgenin ana nektar akımına kuvvetli bir populasyon ile girebilmeleri için ana nektar akımından 6-8 hafta öncesinden kolonilerini hazırlamalıdırlar. Bal veriminde arılığın yerinin seçimi çok önemlidir. Arılığın seçimini yaparken rüzgar tutmayan, fazla soğuk almayan güneş alabilecek yerler tercih edilmelidir. Kolonileri ana nektar akımına hazırlamak için yapılacak çalışmalar.

  • Her kolonide mutlaka genç ve çalışkan bir ana arı olmalıdır.
  • Arıcılık yapılacakyerin florası zengin olmalıdır. Arıların uçuş yapacağı alan içinde zırai ilaçlama yapılmamalıdır.
  • Aralıklı kolonilerin yerleşimi arılıların kovanlarını şaşırmalarını önleyecek bir biçimde olmalıdır.
  • İlk baharda kolonilerin iyi gelişmeleri için son bahar bakımın iyi yapılması gereklidir.
  • İlkbaharda kolonilerin uyanmasını sağlamak ve yavru üretimi hızlandırmak için koloniler şurup ile beslenmelidir.
  • Kolonilerde hastalık ve parazitlerle düzgün bir şekilde mücadele edilmelidir.
  • Kolonilerde oğulu önleme çalışmaları yapılmalıdır.
  • Arıları topladıkları nektar ve poleni depolaya bilmeleri için gerekli ballık ve petekler zamanında verilmelidir.

Bal Hasadı

Bal özü kaynağında ulgunlaşmamış bal, su şeker karışımı halinde işçi arılar tarafından alınıp ve kolonide bunu suyunun bir kısmı uçurularak petek gözlerinde depolanır. Depolama işleminden sonra bu gözlerin üzeri bal mumu ile sıvanarak balın dış ortam ile ilişklisi kesilir. Peteklerdeki tam sırlanmış veya dörtte üçü sırlanmış balların hasat zamanı gelmiş demektir.

Süzme bal ile yapılacak ise sırlar, sır tarağı veya sır bıçağı ile alınarak satrfüjlenir. Petekli bal olarak tüketilecek ballarda, tamamının sırlanması temel alınmalıdır. Bal hasatı nektar akımı azalmaya başladığı zaman yapılmalıdır. Aksi takdirde fazla yağmacılık sebebi ile bal hasatı zorlaşacaktır. Kovanda bal alma işlemi körük kullanılarak sabah saatlerinde yapılmalıdır. Petekli ballar arıların ve mum güvesinin giremeyeceği depolara alınarak pazarlama için hazırlanır.

Hasatta en önemli nokta koloninin iytiyacından fazla olan balların alınmasıdır. Ançak her arılı çerçeve için bir çerçeve bal bırakılmalıdır.

Sonbahar Bakım ve Besleme Çalışmaları

Arılarda kış kayıplarını azaltılmasında son bahar bakımının önemi büyüktür. Sonbahar bakımına, bal hasadına takip eden günlerde zaman kaybedilmeden başlanmalıdır. Arılıktaki kovanların kışı geçirmek için yeterli bala sahip olup olmadıkları incelenmeli, aynı zamanda ana ara kayıplarının meydana gelip gelmediği not edilmelidir. Ana arısı yaşlanmış veya bal hasadında sonra ana arısını kaybetmiş olan kolonilere çiftleşmiş genç ana arı verilmelidir.

ETSO - TOBB - KOSGEB - Elazığ Valiliği - Elazığ Belediyesi - Maliye Bakanlığı - Gelirler İdaresi - Merkez Bankası - Gümrük Müstejarlığı
Yağmur Arıcılık Ana Arı ve Oğul Arı Üretim İşletmesi
Tel: 0424233 29 94 - 0533 311 48 09 - 0536 561 61 76
Çarşı Mah. Küçük Hamam Sok. No.22/A ELAZIĞ